logoSZn1a
Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego
Ordynator: dr hab. med. Julian
logood1a

Kursy - Archiwum

II Kurs - Endoprotezoplastyka i osteosynteza w schorzeniach i urazach stawu ramiennego

ZAPROSZENIE

Szanowni Państwo,

W dniach 25-26.10.2013 odbędzie się w Krakowie kolejne Spotkanie Szkoleniowe Endoprotezoplastyka i osteosynteza w schorzeniach i urazach stawu ramiennego pod patronatem PTO i Tr. organizowane przez Fundację Leczenia Urazów i Schorzeń Narządów Ruchu i Oddział Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie

Spotkanie dotyczy w szerokim ujęciu zagadnień teoretycznych i praktycznych związanych z problematyką endoprotezoplastyki stawu ramienno-łopatkowego oraz złamań odcinka bliższego kości ramiennej. Spotkanie będzie poszerzone o warsztaty z różnych systemów endoprotez. Szczególny nacisk kładziemy na dyskusję, prezentację przypadków i wymianę doświadczeń.

Specjalnymi gośćmi będą K. Elkholti i J. Garret (Francja) oraz wykładowcy z polskich ośrodków zajmujących się problematyką endoprotezoplastyki stawu ramiennego.

Serdecznie zapraszamy

Kierownik Kursu, Dr med. Julian Dutka

INFORMACJE

Organizatorzy: Julian Dutka, Paweł Skowronek

Specjalni goście: K. Elkholti Francja J. Garret Francja

Tematyka Kursu

 • Anatomia i dostępy operacyjne.
 • Diagnostyka obrazowa i badania klinicznego.
 • Historia alloplastyki i typy implantów.
 • Panewka cementowana czy bezcementowa?
 • Trzpień cementowany czy bezcementowy?
 • Endoprotezoplastyka a odzyskanie funkcji.
 • Planowanie przedoperacyjne i wskazania do różnych typów implantów.
 • Kapoplastyka..
 • Technika operacyjna.
 • Szwy do stabilizacji guzków i stożka rotatorów. Jak i kiedy zastosować?
 • Endoprotezoplastyka w artrozie. Tips and trics.
 • Endoprotezoplastyka w złamaniach. Tips and trics.
 • Odwrócona proteza w złamaniach – zastosowanie u starszych pacjentów.
 • Endoprotezoplastyka połowicza w złamaniach a dobry wynik. Kiedy ?
 • Złamania bliższego odcinka kości ramiennej – zespolenie (płytka/gwóźdź) czy alloplastyka?
 • Wykorzystania gwoździa śródszpikowego w złamaniach 3 i 4 fragmentowych bliższego odcinka kości ramiennej.
 • Alloplastyka rewizyjna i poresekcyjna.
 • Zasady postępowania pooperacyjnego po alloplastyce stawu ramiennego.

Koszt uczestnictwa w Kursie: 1200 zł netto 

Opłata obejmuje:

 • Zakwaterowanie
 • Warsztaty
 • Wykład

Opłata poprzez przelew bankowy na konto bankowe:: 22191010480001029811210001 (Deutche Bank Kraków) z dopiskiem „Kurs”

PROGRAM

 • Piątek 25.10.2013
  • 12.00 Lunch
  • 12.30-13.45 – Historia alloplastyki i typy implantów. Julian Dutka (Kraków) .
  • 13.45-14.00 – Anatomia i dostępy operacyjne. Paweł Skowronek (Kraków).
  • 14.00-14.15 - Problemy diagnostyki obrazowej i badania klinicznego. Andrzej Pawelec (Kraków).
  • 14.15-14.30 – Alloplastyka stawu ramiennego a odzyskanie funkcji. Julian Dutka (Kraków).
  • 14.30-14.50 – Planowanie przedoperacyjne i wskazania do różnych typów implantów w alloplastyce stawu ramiennego. Panewka cementowana czy bezcementowa? Trzpień cementowany czy bezcementowy? Tomasz Sorysz (Kraków).
  • 14.50-16.10 - Warsztaty
   • Alloplastyka stawu ramiennego z zastosowaniem systemu Comprehensive/TESS (Biomet)
   • Alloplastyka stawu ramiennego z zastosowaniem systemu ARROW (FH ORTHOPEDICS) gwóźdź śródszpikowy TELEGRAPH - Kamil Elkholti (Lyon, Francja), J. Garret (Francja)
   • Alloplastyka stawu ramiennego z zastosowaniem systemu Zimmer
  • 16.10 – 16.25 Przerwa kawowa.
  • 16.25 – 17.45 Warsztaty
   • Alloplastyka stawu ramiennego z zastosowaniem systemu Comprehensive/TESS (Biomet)
   • Alloplastyka stawu ramiennego z zastosowaniem systemu ARROW (FH ORTHOPEDICS) gwóźdź śródszpikowy TELEGRAPH - Kamil Elkholti (Lyon, Francja), J. Garret (Francja)
   • Alloplastyka stawu ramiennego z zastosowaniem systemu Zimmer
  • 17.45 – 18.00– Złamania bliższego odcinka kości ramiennej – problemy i możliwości zespolenia (płytka/gwóźdź) Paweł Skowronek (Kraków)
  • 18.00 – 18.30 Alloplastyka stawu ramiennego w złamaniach. Tips and trics. Endoprotezoplastyka połowicza czy odwrócona w złamaniach a dobry wynik. Kiedy ? Kamil Elkholti (Lyon, Francja)
  • 18.30-19.00 – Alloplastyka stawu ramiennego w artrozie. Tips and trics. Kamil Elkholti (Lyon, Francja)
  • 19.00 – 20.00 – Dyskusja. Przypadki kliniczne
  • 20.00 – Kolacja
 • Sobota 26.10.2013
  • 07.30 – śniadanie
  • 08.00 – 08.30 Złamania 3 i 4 fragmentowe – zespolenie czy alloplastyka? J. Garret (Francja)
  • 08.30-09.00 Wykorzystania gwoździa śródszpikowego w złamaniach 3 i 4 fragmentowych bliższego odcinka kości ramiennej. J. Garret (Francja)
  • 09.00-10.20 – Warsztaty
   • Alloplastyka stawu ramiennego z zastosowaniem systemu Comprehensive/TESS (Biomet)
   • Alloplastyka stawu ramiennego z zastosowaniem systemu ARROW (FH ORTHOPEDICS) gwóźdź śródszpikowy TELEGRAPH - Kamil Elkholti (Lyon, Francja), J. Garret (Francja)
   • Alloplastyka stawu ramiennego z zastosowaniem systemu Zimmer
  • 10.20-10.35 - Przerwa kawowa
  • 10.35 – 10.50 Szwy do stabilizacji guzków w złamaniach. Jak i kiedy zastosować? Paweł Skowronek (Kraków)
  • 10.50 - 11.15 - Zastosowanie alloplastyki stawu ramiennego w artrozie i uszkodzeniach stożka rotatorów wskazania do różnych typów implantów. Sławomir Struzik(Warszawa)
  • 11.15 – 12.10 Zastosowanie alloplastyki stawu ramiennego w złamaniach – doświadczenia własne. Adam Kosim (Warszawa)
  • 12.10-12.30 Zasady postępowania pooperacyjnego po alloplastyce stawu ramiennego. Usprawnianie. Ocena wyników – radiologiczna i kliniczna. Paweł Sosin (Kraków)
  • 12.30-12.50 – Powikłania. Błędy techniczne i niepowodzenia alloplastyki (sztywność, obluzowania , zwichnięcia i złamania około protezowe). Janusz Szyprowski (Częstochowa)
  • 12.50-13.30 – Dyskusja. Podsumowanie i zamknięcie kursu. Rozdanie certyfikatów.
  • 13.30 - Lunch

© 2014 - Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Oddział Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej

Design by Studio BLX