logoSZn1a
Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego
Ordynator: dr hab. med. Julian
logood1a

Kursy - Archiwum

I Kurs - Endoprotezoplastyka i osteosynteza w schorzeniach i urazach stawu ramiennego

ZAPROSZENIE

W dniach 29-30.10.2012 odbędzie się w Krakowie kolejne Spotkanie Szkoleniowe „Endoprotezoplastyka i osteosynteza w schorzeniach i urazach stawu ramiennego” pod patronatem PTO i Tr. organizowany przez Fundację Leczenia Urazów i Schorzeń Narządów Ruchu i Oddział Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie

Spotkanie dotyczy w szerokim ujęciu zagadnień teoretycznych i praktycznych związanych z problematyką endoprotezoplastyki stawu ramienno-łopatkowego oraz złamań odcinka bliższego kości ramiennej. Spotkanie będzie poszerzone o warsztaty z różnych systemów endoprotez. Szczególny nacisk kładziemy na dyskusję, prezentację przypadków i wymianę doświadczeń.

Specjalnymi gośćmi będą K. Elkholti i J. Garret (Francja) oraz wykładowcy z polskich ośrodków zajmujących się problematyką endoprotezoplastyki stawu ramiennego.

ZAPRASZAMY

Kierownik Kursu, Dr med. Julian Dutka

INFORMACJE

Specjalni goście:

 • K. Elkholti, Francja
 • J. Garret, Francja

PROGRAM

Poniedziałek 29.10.2012

 • 12.30 Lunch
 • 13.00-13.25 – Historia alloplastyki i typy implantów. Julian Dutka (Kraków) .
 • 13.25-13.50 – Anatomia i dostępy operacyjne. Paweł Skowronek (Kraków).
 • 13.50-14.15 - Problemy diagnostyki obrazowej i badania klinicznego. Andrzej Pawelec (Kraków).
 • 14.15-14.40 – Alloplastyka stawu ramiennego a odzyskanie funkcji. Julian Dutka (Kraków).
 • 14.40-15.15 – Planowanie przedoperacyjne i wskazania do różnych typów implantów w alloplastyce stawu ramiennego. Panewka cementowana czy bezcementowa? Trzpień cementowany czy bezcementowy? Tomasz Sorysz (Kraków).
 • 15.15-15.40 – Złamania bliższego odcinka kości ramiennej – problemy i możliwości zespolenia (płytka/gwóźdź) Paweł Skowronek (Kraków)
 • 15.40 – 16.00 Szwy do stabilizacji guzków w złamaniach. Jak i kiedy zastosować? Paweł Skowronek (Kraków)
 • 16.00 – 16.15 – Przerwa kawowa.
 • 16.15 – 16.45 Złamania 3 i 4 fragmentowe – zespolenie czy alloplastyka? J. Garret (Francja)
 • 16.45 – 17.15 Wykorzystania gwoździa śródszpikowego w złamaniach 3 i 4 fragmentowych bliższego odcinka kości ramiennej. J. Garret (Francja)
 • 17.15 – 18.00 Alloplastyka stawu ramiennego w złamaniach. Tips and trics. Endoprotezoplastyka połowicza czy odwrócona w złamaniach a dobry wynik. Kiedy ? Kamil Elkholti (Lyon, Francja)
 • 18.00 – 18.30 Zastosowanie alloplastyki stawu ramiennego w złamaniach – doświadczenia własne. Adam Kosim (Warszawa)
 • 18.30 – 19.30 Dyskusja. Prezentacja przypadków.
 • 19.30 – Kolacja

Wtorek 30.10.2012

 • 07.30 – śniadanie
 • 08.00-09.30 – Warsztaty
  • Alloplastyka stawu ramiennego z zastosowaniem systemu Comprehensive/TESS (Biomet)
  • Alloplastyka stawu ramiennego z zastosowaniem systemu ARROW (FH ORTHOPEDICS) gwóźdź śródszpikowy TELEGRAPH - Kamil Elkholti (Lyon, Francja), J. Garret (Francja)
 • 09.30-10.00 – Alloplastyka stawu ramiennego w artrozie. Tips and trics. Kamil Elkholti (Lyon, Francja)
 • 10.00-10.30 - Zastosowanie alloplastyki stawu ramiennego w artrozie i uszkodzeniach stożka rotatorów wskazania do różnych typów implantów. Sławomir Struzik(Warszawa)
 • 10.30-10.45 - Przerwa kawowa
 • 10.45-12.15 - Warsztaty
  • Alloplastyka stawu ramiennego z zastosowaniem systemu Comprehensive/TESS (Biomet)
  • Alloplastyka stawu ramiennego z zastosowaniem systemu ARROW (FH ORTHOPEDICS) Kamil Elkholti (Lyon, Francja), J. Garret (Francja)
 • 12.15-12.40 Zasady postępowania pooperacyjnego po alloplastyce stawu ramiennego. Usprawnianie. Ocena wyników – radiologiczna i kliniczna. Paweł Sosin (Kraków)
 • 12.40-13.10 – Powikłania. Błędy techniczne i niepowodzenia alloplastyki (sztywność, obluzowania , zwichnięcia i złamania około protezowe). Janusz Szyprowski (Częstochowa)
 • 13.10-14.00 – Dyskusja. Podsumowanie i zamknięcie kursu. Rozdanie certyfikatów.
 • 14.00 - Lunch

© 2012 - Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Oddział Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej

Design by Studio BLX