logoSZn1a
Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego
Ordynator: dr hab. med. Julian
logood1a

Kursy - Archiwum

I Kurs - Aktualne standardy i trendy w alloplastyce stawu biodrowego

ZAPROSZENIE

Szanowni Państwo,

W dniach 15-16.11.2013  r. odbędzie się po raz pierwszy Kurs Szkoleniowy Aktualne standardy i trendy w alloplastyce stawu biodrowego . Jest to kurs dla lekarzy rozpoczynających swoją „przygodę” z alloplastyką stawu biodrowego i jej problemami.

Kurs dotyczy w szerokim ujęciu zagadnień teoretycznych i praktycznych związanych z problematyką alloplastyki stawu biodrowego.

Główny nacisk położony jest na doskonalenie technik operacyjnych i podczas zajęć praktycznych jest możliwość zapoznania się z różnymi systemami endoprotez. Obecność wykładowców z renomowanych ośrodków ortopedycznych zapewni odpowiedni poziom szkoleniowy.

Wierzymy, że Kurs będzie doskonałą okazją do teoretycznego i praktycznego zapoznania się z technikami operacyjnymi i wymiany doświadczeń. Serdecznie zapraszamy

Kierownik Kursu, Dr med. Julian Dutka

INFORMACJE

Tematyka Kursu

 • Wskazania i wybór implantu – planowanie przed operacyjne
 • Technika operacyjna
 • Postępowanie przed i pooperacyjne
 • Powikłania
 • Zasady rehabilitacji

Koszt uczestnictwa w Kursie: 1300 zł netto

Opłata obejmuje:

 • Zakwaterowanie
 • Warsztaty
 • Wykład

Opłata poprzez przelew bankowy na konto bankowe:

22191010480001029811210001 (Deutche Bank Kraków) z dopiskiem „Kurs

PROGRAM

 • Piątek 15.11.2013
  • 13.00-13.30 – Lunch
  • 13.30-13.35 - Powitanie i wprowadzenie do kursu. J. Dutka
  • 13.45-14.10 – Alloplastyka biodra „wczoraj i dzisiaj”- Systemy i typy endoprotez oraz wskazania do ich zastosowania. P. Maleta, K. Stączek
  • 14.10-14.30 – Planowanie przedoperacyjne - nadal kluczowy problem. T. Sorysz
  • 14.30-15:00 - Małoinwazyjne i standardowe dostępy oraz technika operacyjna. J. Dutka, Ł. Dutka
  • 15.00–15.20 – Stabilność endoprotezy: offset, długość szyjki, wielkość głowy, egalizacja kończyn. Tips and trics. A. Pawelec, D. Więcek
  • 15.20-15.40 – Alloplastyka cementowa czy bezcementowa?- burzliwa dyskusja
   ostatnich lat.
   J. Dutka, B. Cichy
  • 15.40-16.00 – Znaczenie cementu kostnego w alloplastyce. Koniński M.
  • 16.00-16.15 - – Przerwa kawowa
  • 16.15-16.30 – Artykulacja – kluczowy problem dla przeżycia endoprotezy. P. Skowronek
  • 16.30-16.50 – Ceramika – artykulacja przyszłości? A. Orlik
  • 16.50-17.05 - Kontrowersje wokół kapoplastyki. P. Maleta, M. Bukowczan
  • 17.05–17.20 – Ewolucja koncepcji endoprotezy: połowicza, bipolarna, dwumobilna. B. Cichy
  • 17.20–17.35 – Specyfika alloplastyki w złamaniach szyjki kości udowej. T. Sorysz
  • 17.35-17.50 – Pierwotna plastyka kostna panewki. J. Dutka, Ł. Dutka, M. Bukowczan
  • 17.50-18.05 – Trudne wyzwanie - koksartroza podysplastyczna. J. Dutka, B. Dobosz
  • 18.05–18.30 – Alloplastyka poresekcyjna. A. Pawelec, B. Kumor
  • 18.30-19.10 – Dyskusja
  • 19.10–Kolacja
 • Sobota 16.11.2013
  • 8.00-8.30 - Postępowanie pooperacyjne i rehabilitacyjne. Ocena kliniczna i radiologiczna. P. Sosin
  • 8.30-10.00- Warsztaty
  • 10.00-10.15 – Najczęściej popełniane błędy. P. Skowronek, A. Bartyzel
  • 10.15-10.35- Przerwa kawowa
  • 10.35-12.05 – Warsztaty
  • Powikłania. Wskazania do rewizji i realloplastyki:
   • 12.05-12.20 – zwichnięcia endoprotezy Ł. Dutka
   • 12.20-12.35 – obluzowanie endoprotezy B. Cichy
   • 12.35-12.50 – uszkodzenie implantu B. Dobosz
   • 12.50-13.05 – złamania okołoprotezowe A. Pawelec
   • 13.05-13.20 – infekcje P. Skowronek
  • 13.20 –14.00 - Dyskusja. Podsumowanie i zamknięcie kursu. Rozdanie certyfikatów
  • 14.00 – Obiad

© 2014 - Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Oddział Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej

Design by Studio BLX