logoSZn1
Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego
Ordynator: dr hab. med. Julian
logood1

Kursy

Alloplastyka całkowita stawu kolanowego – dla zaawansowanych (TKA)

kursy2014sm

Szanowni Państwo,

W dniach 27-28 marca 2015 r. odbędzie się kolejny XII Kurs Szkoleniowy Alloplastyka całkowita stawu kolanowego – dla zaawansowanych pod patronatem PTO i Tr. ,Fundacji Leczenia Urazów i Schorzeń Narządów Ruchu oraz Oddziału Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie. Poprzednia edycja kursu wzbudziła duże zainteresowanie wśród uczestników.

Kurs dotyczy w szerokim ujęciu zagadnień teoretycznych i praktycznych związanych z problematyką alloplastyki stawu kolanowego.

Główny nacisk położony jest na doskonalenie technik operacyjnych i podczas zajęć praktycznych jest możliwość zapoznania się z różnymi systemami endoprotez. Obecność wykładowców z renomowanych ośrodków ortopedycznych zapewni odpowiedni poziom szkoleniowy.

Wierzymy, że Kurs będzie doskonałą okazją do teoretycznego i praktycznego zapoznania się z technikami operacyjnymi i wymiany doświadczeń.

Serdecznie zapraszamy

prof. nadzw. dr hab. Julian Dutka


Kierownik kursu

© 2015 - Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Oddział Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej

Design by Studio BLX