logoSZn1
Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego
Ordynator: dr hab. med. Julian
logood1

Kursy

Endoprotezoplastyka i osteosynteza w schorzeniach i urazach stawu ramiennego

kursy2014sm

Szanowni Państwo,

W dniach 23-24 października 2015 odbędzie się w Krakowie kolejne Spotkanie Szkoleniowe Endoprotezoplastyka i osteosynteza w schorzeniach i urazach stawu ramiennego pod patronatem PTO i Tr. ,Fundacji Leczenia Urazów i Schorzeń Narządów Ruchu oraz Oddziału Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie.

Spotkanie dotyczy w szerokim ujęciu zagadnień teoretycznych i praktycznych związanych z problematyką endoprotezoplastyki stawu ramienno-łopatkowego oraz złamań odcinka bliższego kości ramiennej. Spotkanie będzie poszerzone o warsztaty z różnych systemów endoprotez. Szczególny nacisk kładziemy na dyskusję, prezentację przypadków i wymianę doświadczeń.

Specjalnymi gośćmi będą: K. Elkholti, D. Katz (Francja), Ladoslav Kovacic (Slovenia) oraz wykładowcy z polskich ośrodków zajmujących się problematyką endoprotezoplastyki stawu ramiennego.

Broszura opisująca kurs dostępna jest TUTAJ.

Serdecznie zapraszamy

prof. nadzw. dr hab. Julian Dutka


Kierownik kursu

© 2015 - Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Oddział Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej

Design by Studio BLX