logoSZn1a
Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego
Ordynator: dr hab. med. Julian
logood1a

Kursy - Archiwum

X Kurs - Alloplastyka Całkowita Stawu Kolanowego

Plakat1

ZAPROSZENIE

Szanowni Państwo,

W dniach 12-13.04.2013 r. odbędzie się kolejny XI Kurs Szkoleniowy „Alloplastyka całkowita stawu kolanowego – dla zaawansowanych” pod patronatem Sekcji Chirurgii Kolana PTO i Tr. Poprzednia edycja kursu wzbudziła duże zainteresowanie wśród uczestników.

Kurs dotyczy w szerokim ujęciu zagadnień teoretycznych i praktycznych związanych z problematyką alloplastyki stawu kolanowego.

Główny nacisk położony jest na doskonalenie technik operacyjnych i podczas zajęć praktycznych jest możliwość zapoznania się z różnymi systemami endoprotez. Obecność wykładowców z renomowanych ośrodków ortopedycznych zapewni odpowiedni poziom szkoleniowy.

Wierzymy, że Kurs będzie doskonałą okazją do teoretycznego i praktycznego zapoznania się z technikami operacyjnymi i wymiany doświadczeń.

ZAPRASZAMY

Kierownik Kursu, Dr med. Julian Dutka

INFORMACJE

Tematyka

 • Wskazania i wybór implantu
 • Technika operacyjna
 • Postępowanie przed i pooperacyj
 • Powikłania
 • Zasady rehabilitacji

Koszt uczestnictwa w Kursie: 1300 zł netto

Opłata obejmuje:

 • Zakwaterowanie
 • Warsztaty
 • Wykład

Opłata poprzez przelew bankowy na konto bankowe: 22191010480001029811210001 (Deutche Bank Kraków) z dopiskiem „Kurs”

PROGRAM

Piątek 12.04.2013

 • 13.00-13.30 – Lunch
 • 13.30-13.45 - Powitanie uczestników. Otwarcie kursu. Julian Dutka
 • 13.45-14.15 – Wczoraj i dzisiaj”- początki i rozwój alloplastyki stawu kolanowego. Systemy i typy endoprotez oraz wskazania do ich zastosowania. 
Michał Skowronek
 • 14.15-15.00 – Planowanie przedoperacyjne. Tomasz Sorysz
 • 15.00-16.00 - Dostępy i technika operacyjna w alloplastyce stawu kolanowego. Julian Dutka
 • 16.00 – 16.30 - Balans więzadłowy i linia stawu. Tips and trics. Paweł Skowronek
 • 16.30-16.45 – Przerwa kawowa
 • 16.45-17.10 - Rzepka w alloplastyce kolana. Paweł Skowronek
 • 17.10 – 17.50 – Deformacje około i pozastawowe – możliwości rozwiązania. Tomasz Sorysz
 • 17.50 – 18.30 - Endoproteza jednoprzedziałowa kolana – filozofia, wskazania i technika operacyjna. Jacek Kaczmarczyk (Poznań)
 • 18.30 – 19.00 – Warsztaty – endoproteza jednoprzedziałowa. Jacek Kaczmarczyk (Poznań)
 • 19.00-19.40 – Dyskusja
 • 19.40 – Kolacja

Sobota 13.04.2013

 • 8.00-8.30 Postępowanie pooperacyjne i rehabilitacyjne w alloplastyce stawu kolanowego. Paweł Sosin
 • 8.30-10.15- Warsztaty
 • 10.15-10.45 – Najczęściej popełniane błędy. Paweł Skowronek
 • 10.45-11.00- Przerwa kawowa
 • 11.00-12.45 – Warsztaty
 • 12.45-13.15 – Powikłania wczesne i późne po alloplastyce stawu kolanowego. Julian Dutka
 • 13.15 –13.45 Dyskusja. Podsumowanie i zamknięcie kursu. Rozdanie certyfikatów
 • 13.45 – Obiad 

© 2014 - Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Oddział Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej

Design by Studio BLX