logoSZn1a
Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego
Ordynator: dr hab. med. Julian
logood1a

Kursy - Archiwum

VI Kurs - Realloplastyka stawu biodrowego

ulotkakursRSB

ZAPROSZENIE

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Fundacja Leczenia Urazów i Schorzeń Narządów Ruchu i Oddział Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie organizuje w dniach 26-27.04.2012 Kurs „Realloplastyka stawu biodrowego wyzwanie w chirurgii biodra” pod patronatem PTO i Tr.

Kurs poświęcony jest ważnej problematyce jakim jest realloplastyka stawu biodrowego i składa się z części teoretycznej i praktycznej - warsztatów z dwoma różnymi systemami rewizyjnymi. Obecność wykładowców z renomowanych ośrodków ortopedycznych zapewni odpowiedni poziom szkoleniowy.

W trakcie kursu szczególny nacisk kładziony jest na dyskusję celem wymiany doświadczeń. Zapraszamy do przedstawienia własnych doświadczeń i prezentacji ciekawych wybranych przypadków.

Planujemy 40 uczestników. Koszt uczestnictwa będzie wynosił 1300 zł i będzie zawierał: udział w kursie, warsztatach, zakwaterowanie i wyżywienie.

ZAPRASZAMY

Kierownik Kursu, Dr med. Julian Dutka

Z-ca Kierownika Kursu lek. med. Paweł Skowronek

INFORMACJE

Tematyka

 • Niepowodzenia po alloplastyce biodra − przyczyny i diagnostyka.
 • Planowanie przedoperacyjne. Ubytki podłoża kostnego.
 • Dostępy operacyjne. Usuwanie elementów endoprotezy i cementu.
 • Rekonstrukcja części panewkowej.
 • Rekonstrukcja części udowej.
 • Rewizyjna alloplastyka biodra po zwichnięcia/złamaniach około protezowych.
 • Rewizyjna alloplastyka biodra po obluzowaniu septycznym.
 • Postępowanie pooperacyjne i usprawnianie.

PROGRAM

Czwartek 26.04.2012

 • 14.00 - Powitanie uczestników. Otwarcie kursu. Julian Dutka (Kraków)
 • 14.10-14.50 - Niepowodzenia po alloplastyce stawu biodrowego. Przyczyny. Diagnostyka. Julian Dutka (Kraków)
 • 14.50-15.20 - Planowanie przedoperacyjne w operacjach rewizyjnych:
  • ubytki podłoża kostnego.
  • wybór implantu (endoproteza cementowa, bezcementowa, poresekcyjna) Tomasz Sorysz (Kraków)
  • 15.20-15.50 - Dostępy operacyjne. Sposoby usuwania elementów endoprotezy i cementu. Przeszczepy kostne. Andrzej Pawelec (Kraków)
 • 15.50-16.20 - Przerwa kawowa.
 • 16.20-17.20 - Realloplastyka w obluzowaniach aseptycznych. Rekonstrukcja części panewkowej, udowej. Realloplastyka cementowa, bezcementowa. Wsporniki i dodatkowe implanty. Julian Dutka (Kraków)
 • 17.20-17.50 – Realloplastyka po hemialloplastyce  Tomasz Sorysz (Kraków)
 • 17.50-18.20 – Realloplastyka po kapoplastyce  Paweł Skowronek (Kraków)
 • 18.20-19.00 – Cement kostny i jego miejsce w realloplastyce stawu biodrowego. Marek Koniński (Heraeus)
 • 19.00–19.30 - Dyskusja
 • 19.45 - Kolacja

Piątek 27.04.2012

 • 08.15-09.45 – Warsztat szkoleniowy. 
 • 09.45-10.15 – Realloplastyka w złamaniach okołoprotezowych i w nawracających zwichnięciach endoprotezy biodra.  Andrzej Pawelec (Kraków)
 • 10.15-10.30 - Przerwa kawowa.
 • 10.30-11.15 – Zasady postępowania pooperacyjnego. Usprawnianie. Powikłania śródoperacyjne i niepowodzenia realloplastyki. Paweł Sosin (Kraków)
 • 11.15-12.45 – Warsztat szkoleniowy
 • 12.45-13.30 – Przerwa obiadowa 
 • 13.30-14.15 – Realloplastyka w obluzowaniach septycznych. Taktyka postępowania jednoetapowego i dwuetapowego. Paweł Skowronek (Kraków)
 • 14.15-15.00 – Dyskusja. Podsumowanie i zamknięcie kursu. Rozdanie certyfikatów

© 2012 - Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Oddział Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej

Design by Studio BLX