logoSZn1a
Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego
Ordynator: dr hab. med. Julian
logood1a

Kursy - Archiwum

VI Kurs - Alloplastyka Całkowita Stawu Kolanowego

Plakat1

ZAPROSZENIE

W dniach 12-14.03.2009 r. odbędzie się kolejny VIII Kurs Szkoleniowy „Alloplastyka Całkowita Stawu Kolanowego” pod patronatem Sekcji Chirurgii Kolana PTO i Tr. Poprzednia edycja kursu wzbudziła duże zainteresowanie wśród uczestników.

Kurs dotyczy w szerokim ujęciu zagadnień teoretycznych i praktycznych związanych z problematyką alloplastyki stawu kolanowego.

Główny nacisk położony jest na doskonalenie technik operacyjnych i podczas zajęć praktycznych jest możliwość zapoznania się z różnymi systemami endoprotez. Obecność wykładowców z renomowanych ośrodków ortopedycznych zapewni odpowiedni poziom szkoleniowy.

Wierzymy, że Kurs będzie doskonałą okazją do teoretycznego i praktycznego zapoznania się z technikami operacyjnymi i wymiany doświadczeń. ZAPRASZAMY

Kierownik Kursu, Dr med. Julian Dutka

INFORMACJE

Tematyka Kursu

 • Wskazania i wybór implanu
 • Technika operacyjna
 • Postępowanie przed i pooperacyjne
 • Powikłania
 • Zasady rehabilitacji

PROGRAM

Czwartek 12.03.2009

 • 15.00 - Powitanie uczestników. Otwarcie kursu – dr med. Julian Dutka
 • 15.15-16.15 - Historia alloplastyki stawu kolanowego. - Systemy i typy endoprotez stawu kolanowego oraz wskazania do ich zastosowania. – dr n. med. Marcin Kowalski (Warszawa)
 • 16.15-17.15 - Wskazania kliniczne do alloplastyki stawu kolanowego i planowanie przedoperacyjne. - dr n. med. Tomasz Sorysz (Kraków)
 • 17.15-17.30 - Przerwa kawowa.
 • 17.30-18.30 - Dostępy i technika operacyjna w alloplastyce stawu kolanowego. – dr med. Julian Dutka (Kraków)
 • 18.30-19.00 - Dyskusja
 • 19.00 - Kolacja

Piątek 13.03.2009

 • 7.30-8.15 - Sniadanie
 • 8.30-9.30 - Endoproteza jednoprzedziałowa kolana – filozofia, wskazania i technika operacyjna. – dr n. med. Marcin Kowalski (Warszawa)
 • 9.30-11.30 - Warsztaty
 • 11.30-11.45 - Przerwa kawowa
 • 11.45-12.45 - Postępowanie pooperacyjne i rehabilitacyjne po alloplastyce stawu kolanowego. - dr med. Paweł Sosin (Kraków)
 • 12.45-13.45 - Przerwa obiadowa
 • 13.45-14.45 - Specyfika alloplastyki stawu kolanowego w chorobach reumatycznych. - Prof. dr hab. med. Paweł Małdyk (Warszawa)
 • 14.45-16.45 - Warsztaty
 • 16.45-19.00 - Dyskusja
 • 19.00 - Kolacja

Sobota 14.03.2009

 • 7.30-8.15 - Sniadanie
 • 8.30-10.15 - Warsztaty
 • 10.15-10.30 - Przerwa kawowa
 • 10.30-11.30 - Powikłania wczesne i późne po alloplastyce stawu kolanowego. - dr med. Julian Dutka (Kraków)
 • 11.30-13.15 - Warsztaty
 • 13.15-14.15 - Dyskusja. Podsumowanie i zamknięcie kursu. Rozdanie certyfikatów
 • 14.15 - Obiad

© 2012 - Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Oddział Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej

Design by Studio BLX