logoSZn1a
Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego
Ordynator: dr hab. med. Julian
logood1a

Kursy - Archiwum

VII Kurs - Alloplastyka Całkowita Stawu Kolanowego

Plakat1

ZAPROSZENIE

Szanowni Państwo,

W dniach 5-7.11.2009 r. odbędzie się kolejny VIII Kurs Szkoleniowy „Alloplastyka Całkowita Stawu Kolanowego” pod patronatem Sekcji Chirurgii Kolana PTO i Tr. Poprzednia edycja kursu wzbudziła duże zainteresowanie wśród uczestników.

Kurs dotyczy w szerokim ujęciu zagadnień teoretycznych i praktycznych związanych z problematyką alloplastyki stawu kolanowego.

Główny nacisk położony jest na doskonalenie technik operacyjnych i podczas zajęć praktycznych jest możliwość zapoznania się z różnymi systemami endoprotez. Obecność wykładowców z renomowanych ośrodków ortopedycznych zapewni odpowiedni poziom szkoleniowy.

Wierzymy, że Kurs będzie doskonałą okazją do teoretycznego i praktycznego zapoznania się z technikami operacyjnymi i wymiany doświadczeń. ZAPRASZAMY

Kierownik Kursu, Dr med. Julian Dutka

INFORMACJE

Tematyka Kursu

 • Wskazania i wybór implanu
 • Technika operacyjna
 • Postępowanie przed i pooperacyjne
 • Powikłania
 • Zasady rehabilitacji

PROGRAM

Czwartek 5.11.2009

 • 15.00 - Powitanie uczestników. Otwarcie kursu – dr med. Julian Dutka
 • 15.20-16.10 - Historia alloplastyki stawu kolanowego. - Systemy i typy endoprotez stawu kolanowego oraz wskazania do ich zastosowania. – dr n. med. Marcin Kowalski (Warszawa)
 • 16.10-17.00 - Wskazania kliniczne do alloplastyki stawu kolanowego i planowanie przedoperacyjne. - dr n. med. Tomasz Sorysz (Kraków)
 • 17.00-17.15 - Przerwa kawowa.
 • 17.15-18.15 - Dostępy i technika operacyjna w alloplastyce stawu kolanowego. – dr med. Julian Dutka (Kraków)
 • 18.15-19.00 - najczęstsze błędy w technice cementowania zwiększajšce ryzyko rewizji, antybiotyki w cemencie kostnym i ich rola w pierwotnej i rewizyjnej alloplastyce; metoda ręcznego mieszania antybiotyków z cementem kostnym. – dr Marek Koniński (Heraeus)
 • 19.00 - 19.30 - Dyskusja
 • 19.30 - Kolacja

Piątek 6.11.2009

 • 8.30-9.30 - Endoproteza jednoprzedziałowa kolana – filozofia, wskazania i technika operacyjna. – dr n. med. Marcin Kowalski (Warszawa)
 • 9.30-11.00 - Warsztaty - endoproteza jednoprzedziałowa kolana.
 • 11.00-11.15 - Przerwa kawowa
 • 11.15-12.15 - Postępowanie pooperacyjne i rehabilitacyjne po alloplastyce stawu kolanowego. - dr med. Paweł Sosin (Kraków)
 • 12.15-13.45 - Warsztaty
 • 13.45-14.45 - Przerwa obiadowa
 • 14.45-15.45 - Powikłania wczesne i późne po alloplastyce stawu kolanowego. - dr med. Julian Dutk (Kraków)
 • 15.45-17.15 - Warsztaty
 • 17.15-18.00 - Dyskusja
 • 19.00 - Kolacja

Sobota 7.11.2009

 • 8.15-9.45 - Warsztat szkoleniowy - endoproteza jednoprzedziałowa kolana
 • 9.45-10.00 - Przerwa kawowa
 • 10.00-11.00 - Specyfika alloplastyki stawu kolanowego w chorobach reumatycznych. - Prof. dr hab. med. Paweł Małdyk (Warszawa)
 • 11.00-12.30 - Warsztaty
 • 12.30-13.30 - Dyskusja. Podsumowanie i zamknięcie kursu.Rozdanie certyfikatów
 • 14.00 - Obiad

© 2012 - Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Oddział Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej

Design by Studio BLX