logoSZn1a
Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego
Ordynator: dr hab. med. Julian
logood1a

Kursy - Archiwum

IV Kurs - Alloplastyka Całkowita Stawu Kolanowego

Plakat1

ZAPROSZENIE

Szanowni Państwo,

W dniach 3-5.04.2008 r. odbędzie się kolejny VIII Kurs Szkoleniowy „Alloplastyka Całkowita Stawu Kolanowego” pod patronatem Sekcji Chirurgii Kolana PTO i Tr. Poprzednia edycja kursu wzbudziła duże zainteresowanie wśród uczestników.

Kurs dotyczy w szerokim ujęciu zagadnień teoretycznych i praktycznych związanych z problematyką alloplastyki stawu kolanowego.

Główny nacisk położony jest na doskonalenie technik operacyjnych i podczas zajęć praktycznych jest możliwość zapoznania się z różnymi systemami endoprotez. Obecność wykładowców z renomowanych ośrodków ortopedycznych zapewni odpowiedni poziom szkoleniowy.

Wierzymy, że Kurs będzie doskonałą okazją do teoretycznego i praktycznego zapoznania się z technikami operacyjnymi i wymiany doświadczeń. ZAPRASZAMY

Kierownik Kursu, Dr med. Julian Dutka

INFORMACJE

Tematyka Kursu

 • Wskazania i wybór implantu
 • Technika operacyjna
 • Postępowanie przed i pooperacyjne
 • Powikłania
 • Zasady rehabilitacji

PROGRAM

Czwartek 03.04.2008 Sala Batorego, Hotel Nowotel ul. Kościuszki 5, 30-105 Kraków

 • 14.00 - Powitanie uczestników. Otwarcie kursu – dr med. Julian Dutka
 • 14.15-15.15 - Historia alloplastyki stawu kolanowego.- Systemy i typy endoprotez stawu kolanowego oraz wskazania do ich zastosowania. – dr n. med. Marcin Kowalski (Warszawa)
 • 15.15-16.15 - Wskazania kliniczne do alloplastyki stawu kolanowego i planowanie przedoperacyjne. - dr n. med. Tomasz Sorysz (Kraków)
 • 16.15-16.30 - Przerwa kawowa.
 • 16.30-17.30 - Dostępy i technika operacyjna w alloplastyce stawu kolanowego. – dr med. Julian Dutka (Kraków)
 • 17.30-18.30 - Dyskusja
 • 18.30-19.30 - Koktail powitalny. Restauracja Hotel Novotel

Piątek 04.04.2008

 • 8.30-9.30 - Endoproteza jednoprzedziałowa kolana – filozofia, wskazania i technika operacyjna. – dr n. med. Marcin Kowalski (Warszawa)
 • 9.30-11.30 - Warsztaty (PFC, Performance, Genesis II, Scorpio)
 • 11.30-11.45 - Przerwa kawowa
 • 11.45-12.45 - Specyfika alloplastyki stawu kolanowego w chorobach reumatycznych. - Doc dr hab. med. Paweł Małdyk (Warszawa)
 • 12.45-13.15 - Dyskusja
 • 13.15-14.15 - Przerwa obiadowa - Restauracja Hotel Novotel
 • 14.15-16.15 - Warsztaty (PFC, Performance, Genesis II, Scorpio)
 • 16.15-16.30 - Przerwa kawowa
 • 16.30-17.30 - Postępowanie pooperacyjne i rehabilitacyjne po alloplastyce stawu kolanowego. - dr med. Paweł Sosin (Kraków)
 • 17.30-18.30 - Dyskusja

Sobota 05.04.2008

 • 8.30-10.30 - Warsztaty (PFC, Performance, Genesis II, Scorpio)
 • 10.30-10.45 - Przerwa kawowa
 • 10.45-11.45 - Powikłania wczesne i późne po alloplastyce stawu kolanowego. - dr med. Julian Dutka (Kraków)
 • 11.45-13.45 - Warsztaty (PFC, Performance, Genesis II, Scorpio)
 • 13.45-14.45 - Dyskusja. Podsumowanie i zamknięcie kursu. Rozdanie certyfikatów
 • 14.45-15.30 - Obiad - Restauracja „Le Garden Bonjour” Hotel Novotel

© 2012 - Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Oddział Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej

Design by Studio BLX