logoSZn1a
Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego
Ordynator: dr hab. med. Julian
logood1a

Kursy - Archiwum

I Kurs - Współczesne poglądy i metody w realloplastyce stawu kolanowego

ZAPROSZENIE

W dniach 05-06.10.2012 r. odbędzie się Kurs „Współczesne poglądy i metody w realloplastyce stawu kolanowego” pod patronatem PTO i Tr. organizowany przez Fundację Leczenia Urazów i Schorzeń Narządów Ruchu oraz Oddział Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie

Kurs jest poświęcony tematyce zabiegów rewizyjnych po alloplastyce stawu kolanowego z przeznaczeniem dla lekarzy specjalistów zajmujących się problematyką alloplastyki kolana. Kurs składa się z części teoretycznej oraz praktycznej - warsztatów z różnymi systemami rewizyjnymi.

W trakcie kursu szczególny nacisk kładziony jest na dyskusję celem wymiany doświadczeń. Zapraszamy do przedstawienia własnych doświadczeń i prezentacji ciekawych wybranych przypadków.

ZAPRASZAMY

Kierownik Kursu, Dr med. Julian Dutka

INFORMACJE

Tematyka kursu:

 • Niepowodzenia po alloplastyce kolana - przyczyny i diagnostyka.
 • Planowanie przedoperacyjne. Ubytki podłoża kostnego.
 • Dostępy operacyjne. Usuwanie elementów endoprotezy i cementu. 
 • Rekonstrukcja części udowej i piszczelowej. 
 • Specyfika realloplastyki po obluzowaniu septycznym.
 • Rewizyjna alloplastyka kolana po alloplastyce jednoprzedziałowej
 • Rewizyjna alloplastyka kolana w złamaniach około protezowych.
 • Postępowanie pooperacyjne i usprawnianie.

PROGRAM

Piątek  05.10.2012

 • 14.00 - Powitanie uczestników. Otwarcie kursu - dr med. Julian Dutka
 • 14.10-14.50 – Przyczyny i diagnostyka niepowodzeń po alloplastyce stawu kolanowego.  Julian Dutka (Kraków)
 • 14.50-15.20 
  • Znaczenie planowania przedoperacyjnego w operacjach rewizyjnych:
  • ubytki podłoża kostnego, dobór optymalnego implantu (endoproteza rewizyjna, poresekcyjna). Tomasz Sorysz (Kraków)
 • 15.20-15.50 - Dostępy operacyjne. Sposoby usuwania elementów endoprotezy i cementu.
 • 15.50-16.15 - Przerwa kawowa
 • 16.15-16.45 - Ocena i możliwości odtworzenia osi stawu i balansu więzadłowego. Julian Dutka (Kraków)
 • 16.45-17.30 - Sposoby osadzenia elementu udowego i piszczelowego.  Możliwości i sposoby odtworzenia defektów kostnych. Julian Dutka (Kraków)
 • 17.30-18.00 - Realloplastyka w zaburzeniach stawu rzepkowo-udowego. Tomasz Sorysz (Kraków)
 • 18.00-18.15 – Przerwa kawowa. 
 • 18.15 - 18.45 -  Zasady realloplastyki po alloplastyce jednoprzedziałowej kolana.
 •  18.45-19.15 - Sztywność stawu po alloplastyce. Andrzej Pawelec (Kraków)
 • 19.15-19.45 - Dyskusja
 • 19.45 - Kolacja

Sobota  06.10.2012

 • 8.15-8.45 – Specyfika realloplastyki w obluzowaniach septycznych. Taktyka postępowania jednoetapowego i dwuetapowego. Paweł Skowronek (Kraków)
 • 8.45-10.15 - Warsztat szkoleniowy
 • 10.15-10.30 - Przerwa kawowa
 • 10.30-11.00 – Złamania okołoprotezowe (osteosynteza, realloplastyka) Andrzej Pawelec (Kraków)
 • 11.00-11.45 - Zasady postępowania pooperacyjnego. Usprawnianie. Powikłania śródoperacyjne i niepowodzenia realloplastyki.  Paweł Sosin (Kraków)
 • 11.45-13.15 – Warsztaty
 • 13.15-14.00 - Przerwa obiadowa
 • 14.00- 14.45 - Zabiegi rewizyjne z powodu niestabilności kolana. 
 • 14.45-15.30 – Realloplastyka w zaburzeniach osiowych, deformacjach pozastawowych. Błędy w osadzeniu implantów.  
 • 15.30-16.30 - Dyskusja. Podsumowanie i zamknięcie kursu. Rozdanie certyfikatów

© 2012 - Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Oddział Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej

Design by Studio BLX