logoSZn1a
Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego
Ordynator: dr hab. med. Julian
logood1a

Kursy - Archiwum

I Kurs - Realloplastyka stawu kolanowego

ulotkakursACSK

ZAPROSZENIE

W dniach 22-24.04.2010 r. odbędzie się Kurs „Realloplastyka stawu kolanowego” pod patronatem PTO i Tr. organizowany przez Fundację Leczenia Urazów i Schorzeń Narządów Ruchu i Oddział Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie

Kurs jest poświęcony tematyce zabiegów rewizyjnych po alloplastyce stawu kolanowego z przeznaczeniem dla lekarzy specjalistów zajmujących się problematyką alloplastyki kolana. Kurs składa się z części teoretycznej oraz praktycznej - warsztatów z różnymi systemami rewizyjnymi.

ZAPRASZAMY

Kierownik Kursu, Dr med. Julian Dutka

INFORMACJE

Tematyka

 • Niepowodzenia po alloplastyce kolana - przyczyny i diagnostyka.
 • Planowanie przedoperacyjne. Ubytki podłoża kostnego.
 • Dostępy operacyjne. Usuwanie elementów endoprotezy i cementu.
 • Rekonstrukcja części udowej i piszczelowej.
 • Specyfika realloplastyki po obluzowaniu septycznym.
 • Rewizyjna alloplastyka kolana po alloplastyce jednoprzedziałowej
 • Rewizyjna alloplastyka kolana w złamaniach około protezowych.
 • Postępowanie pooperacyjne i usprawnianie.

PROGRAM

Czwartek 22.04.2010

 • 15.00 - Powitanie uczestników. Otwarcie kursu – dr med. Julian Dutka
 • 15.15-16.00 - Przyczyny i diagnostyka niepowodzeń po alloplastyce stawu kolanowego. Julian Dutka (Kraków)
 • 16.00-16.45 - Znaczenie planowania przedoperacyjnego w operacjach rewizyjnych:
  • ubytki podłoża kostnego.
  • dobór optymalnego implantu (endoproteza rewizyjna, poresekcyjna) Tomasz Sorysz (Kraków)
 • 16.45-17.00 - Przerwa kawowa.
 • 17.00-18.30 - Dostępy operacyjne. Sposoby usuwania elementów endoprotezy i cementu. Marek Hawranek (Zabrze)
 • 18.00-18.30 - Ocena i możliwości odtworzenia osi stawu i balansu więzadłowego. Julian Dutka (Kraków)
 • 18.30-19.00 - Dyskusja
 • 19.00 - Kolacja

Piątek 23.04.2010

 • 8.30-9.15 - Sposoby osadzenia elementu udowego i piszczelowego. Trzpienie cementowe i bezcementowe Rekonstrukcja części udowej i piszczelowej. Możliwości i sposoby odtworzenia defektów kostnych. Julian Dutka (Kraków)
 • 9.15-10.45 - Warsztat szkoleniowy
 • 10.45-11.00 - Przerwa kawowa
 • 11.00-11.30 - Zasady realloplastyki po alloplastyce jednoprzedziałowej kolana. Marek Hawranek (Zabrze)
 • 11.30-12.15 - Zabiegi rewizyjne z powodu niestabilności kolana. Jacek Kowalczewski (Otwock)
 • 12.15-13.00 - Sztywność stawu po alloplastyce. Andrzej Pawelec (Kraków)
 • 13.00-14.00 - Przerwa obiadowa
 • 14.00-14.45 - Realloplastyka w zaburzeniach osiowych, deformacjach pozastawowych. Błędy w osadzeniu implantów. Jacek Kowalczewski (Otwock)
 • 14.45-16.15 - Warsztaty
 • 16.15-17.15 - Dyskusja
 • 19.00 - Kolacja

Sobota 24.04.2010

 • 8.15-9.15 - Zasady postępowania pooperacyjnego. Usprawnianie. Powikłania śródoperacyjne i niepowodzenia realloplastyki. Paweł Sosin (Kraków)
 • 9.15-9.45 - Realloplastyka w zaburzenia stawu rzepkowo-udowego. Tomasz Sorysz (Kraków)
 • 9.45-10.00 - Przerwa kawowa
 • 10.00-11.30 - Warsztaty
 • 11.30-12.15 - Specyfika realloplastyki w obluzowaniach septycznych. Taktyka postępowania jednoetapowego i dwuetapowego. Paweł Skowronek (Kraków)
 • 12.15-13.00 - Złamania okołoprotezowe (osteosynteza, realloplastyka) Andrzej Pawelec (Kraków)
 • 13.00-13.45 - Dyskusja. Podsumowanie i zamknięcie kursu. Rozdanie certyfikatów
 • 14.00 - Obiad

© 2012 - Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Oddział Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej

Design by Studio BLX