logoSZn1a
Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego
Ordynator: dr hab. med. Julian
logood1a

Kursy - Archiwum

III Kurs - Realloplastyka stawu biodrowego

ulotkakursRSB

ZAPROSZENIE

Informujemy, że Fundacja Leczenia Urazów i Schorzeń Narządów Ruchu i Oddział Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej Szp. Spec. im. S. Żeromskiego w Krakowie organizuje w dniach 18-20.03.2010 Kurs „Realloplastyka stawu biodrowego” pod patronatem PTO i Tr.

Kurs poświęcony jest ważnej problematyce jakim jest realloplastyka stawu biodrowego i składa się z części teoretycznej i praktycznej - warsztatów z trzema różnymi systemami rewizyjnymi. Obecność wykładowców z renomowanych ośrodków ortopedycznych zapewni odpowiedni poziom szkoleniowy.

Planujemy 40 uczestników. Koszt uczestnictwa będzie wynosił 1600 zł i będzie zawierał: udział w kursie, warsztaty, materiały oraz zakwaterowanie i wyżywienie.

ZAPRASZAMY

Kierownik Kursu, Dr med. Julian Dutka

Z-ca Kierownika Kursu lek. med. Paweł Skowronek

INFORMACJE

Tematyka

 • Niepowodzenia po alloplastyce biodra − przyczyny i diagnostyka.
 • Planowanie przedoperacyjne. Ubytki podłoża kostnego.
 • Dostępy operacyjne. Usuwanie elementów endoprotezy i cementu.
 • Rekonstrukcja części panewkowej.
 • Rekonstrukcja części udowej.
 • Rewizyjna alloplastyka biodra po zwichnięcia/złamaniach około protezowych.
 • Rewizyjna alloplastyka biodra po obluzowaniu septycznym.
 • Postępowanie pooperacyjne i usprawnianie.

PROGRAM

Czwartek 18.03.2010

 • 15.00 - Powitanie uczestników. Otwarcie kursu - dr med. Julian Dutka
 • 15.15-16.15 - Niepowodzenia po alloplastyce stawu biodrowego. Przyczyny. Diagnostyka. dr med. Julian Dutka (Kraków)
 • 16.15-17.15 - Planowanie przedoperacyjne w operacjach rewizyjnych:
  • ubytki podłoża kostnego.
  • wybór implantu (endoproteza cementowa, bezcementowa, poresekcyjna) dr n. med. Tomasz Sorysz (Kraków)
 • 17.15-17.30 - Przerwa kawowa.
 • 17.30-18.30 - Dostępu operacyjne. Sposoby usuwania elementów endoprotezy i cementu. Przeszczepy kostne. dr med. Andrzej .Pawelec (Kraków)
 • 18.30-19.00 - Dyskusja
 • 19.00 - Kolacja

Piątek 19.03.2010

 • 8.30-9.30 - Realloplastyka w obluzowaniach aseptycznych - Rekonstrukcja części panewkowej, udowej. Realloplastyka cementowa, bezcementowa. dr med. Julian Dutka (Kraków)
 • 9.30-11.00 - Warsztat szkoleniowy
 • 11.00-11.15 - Przerwa kawowa
 • 11.15-12.15 - Sposoby rekonstrukcji rozległych ubytków kostnych: wsporniki i dodatkowe implanty w realloplastyce.
 • 12.15-13.45 - Warsztat szkoleniowy
 • 13.45-14.45 - Przerwa obiadowa
 • 14.45-15.45 - Realloplastyka w obluzowaniach septycznych. Taktyka postępowania jednoetapowego i dwuetapowego.
 • 15.45-17.15 - Warsztaty
 • 17.15-18.00 - Dyskusja
 • 19.00 - Kolacja

Sobota 20.03.2010

 • 8.15-9.15 - Zasady postępowania pooperacyjnego. Usprawnianie. Powikłania śródoperacyjne i niepowodzenia realloplastyki. dr med. Paweł Sosin (Kraków)
 • 9.15-10.15 - Realloplastyka w wybranych problemach
  • nawracające zwichnięcia endoprotezy
  • po hemialloplastyce
  • w powikłaniach kapoplastyki
  • w złamaniach okołoprotezowych. dr med J. Dutka, dr med. T. Sorysz, dr med. A. Pawelec
 • 10.15-10.30 - Przerwa kawowa
 • 10.30-12.30 - Warsztaty
 • 12.30-13.30 - Dyskusja. Podsumowanie i zamknięcie kursu. Rozdanie certyfikatów
 • 13.30 - Obiad

© 2012 - Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Oddział Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej

Design by Studio BLX